Školní žákovský časopis

Po několik let se žáci školy pokoušeli pod vedením učitelů českého jazyka vydávat vlastní školní časopis. Tato jistě chvályhodná aktivita však zpravidla po dvou či třech číslech skončila ve ztracenu. Teprve se zavedením volitelného předmětu MEDIÁLNÍ VÝCHOVA v osmém ročníku se podařilo realizovat periodické vydávání. Na tvorbě se podílí nejen redakční rada, kterou tvoří část žáků osmého ročníku, ale přispívají i další žáci školy. Během každého roku také redakční rada přichází s novým názvem, takže původní Na EX se v dalším roce změnilo na XENA. V roce 2008 - 09 měl nový název v sobě opět „EX“ a nazýval se EXPLOZE. Všichni redaktoři doufali, že to výbuch nebude!! :) A je třeba říci, že se jim po celý školní rok dařilo a opět posunuli úroveň o kousek dál. Ve vydávání pokračovali redaktoři i v dalším roce, opět to byl název s „EX“: EXTRÉM - a časopis byl extrémně dobrý, snad i výborný! V roce 2010-2011 sliboval název NEXT, že snad vydávání neskončí! A byli jsme překvapeni! Časopis si nejen udržel dobrou úroveň, ale získal i významné ocenění mezi dalšími 300 školními časopisy! V dalších ročnících se snažili na stejné úrovni pokračovat i EXOTI-i a osmáci, kteří zvolili název EXPERTI. Následující ročníky nesly název EX a EXIK.Další redakce opět vybrala název, ve kterém najdeme ono typické EX. Tentokrát chtěl být časopis aktuální a rychlý - prostě EXPRESS. Letošní redakce zvolila název EXPERIMENT. Abyste mohli spolu s redakcí experimentovat i vy čtenáři, najdete ho vždy na nástěnce u sborovny, pokud si ho jako předplatitelé neobstaráte i pro sebe. Během školního roku vychází zpravidla pět čísel.Letošní ročník je přelomový v tom, že již není "vyráběn" na školní kopírce, ale tiskne ho na profesionální úrovni tiskař pan Wolf, který vás jistě potěší tím, že nám časopis dodá vždy celý v barevném provedení. Čísla starších ročníků, ještě černobílá, jsou umístěna v barevném provedení na internetových stránkách školy ve formátu *.pdf.

 

Školní rok 2016 - 17: časopis EXPERIMENT

EXPERIMENT číslo 1
EXPERIMENT číslo 2
EXPERIMENT číslo 3
EXPERIMENT číslo 4
EXPERIMENT číslo 5
 

Školní rok 2015 - 16: časopis EXPRESS

EXPRESS číslo 1
EXPRESS číslo 2
EXPRESS číslo 3
EXPRESS číslo 4
EXPRESS číslo 5
 

Školní rok 2014 - 15: časopis EX

EX číslo 1
EX číslo 2
EX číslo 3
EX číslo 4
EX číslo 5
 

Školní rok 2013 - 14: časopis EXIT

EXIT číslo 1
EXIT číslo 2
EXIT číslo 3
EXIT číslo 4
EXIT číslo 5
 

Školní rok 2012 - 13: časopis EXPERT-i

EXPERT-i číslo 1
EXPERT-i číslo 2
EXPERT-i číslo 3
EXPERT-i číslo 4
EXPERT-i číslo 5
 

Školní rok 2011 - 12: časopis EXOT-i

EXOT-i číslo 1
EXOT-i číslo 2
EXOT-i číslo 3
EXOT-i číslo 4
EXOT-i číslo 5
 

Školní rok 2010 - 11: časopis NEXT

NEXT číslo 1
NEXT číslo 2
NEXT číslo 3
NEXT číslo 4
NEXT číslo 5
 

Školní rok 2009 - 10: časopis EXTRÉM

EXTRÉM číslo 1
EXTRÉM číslo 2
EXTRÉM číslo 3
EXTRÉM číslo 4
EXTRÉM číslo 5
 

Školní rok 2008 - 09: časopis EXPLOZE

EXPLOZE číslo 1
EXPLOZE číslo 2
EXPLOZE číslo 3
EXPLOZE číslo 4
EXPLOZE číslo 5
 

Školní rok 2007 - 08: časopis XENA

XENA číslo 1
XENA číslo 2
XENA číslo 3
XENA číslo 4
XENA číslo 5

Školní rok 2006 - 07: časopis NA EX

NA EX číslo 1
NA EX číslo 2
NA EX číslo 3
NA EX číslo 4
NA EX číslo 5
NA EX číslo 6