Krátce - aktuálně

Akce BESIP...zde více>>

Poznáváme mozek...zde více>>

Lyžařský kurz 2016...zde více>>

Dětský karneval 2016...zde více>>

Zápis do 1. ročníku 2016...zde více>>

Úspěšný sportovec...zde více>>

Nový časopis EXPRESS 2016...zde více>>

Vánoční besídka 2015...zde více>>

Čertovský den 2015...zde více>>

Londýn 2015...zde více>>

Florbalové turnaje...zde více>>

Oslavy výročí školy...zde více>>

První září 2015...zde více>>

Akce jaro 2015...zde více>>

Lyže 2015...zde více>>

Akce školy v září až prosinci 2014...zde více>>

Akce ve druhém pololetí...zde více>>

Akce v prosinci 2013...zde více>>

Červen 2013 - Krkonošské pohádky...zde více>>

Duben 2013 - Pulický vrabec...zde více>>

Prosinec 2012 - Advent ve škole...zde více>>

Září 2012 -Noví prvňáci...zde více>>

Prosinec 2011 -Akce v listopadu a prosinci...zde více>>

Listopad 2011 -EXOT-i jsou tady...zde více>>

Září 2011 -Začátek školního roku...zde více>>

Květen 2011 -Pulický vrabec...zde více>>

Květen 2011 -Stránka školního časopisu...zde více>>

březen 2009 - přidána stránka ŠVP...zde více>>

Přidali jsme stránku o školních projektech...zde více>>

 

Časy odpoledního vyučování 2016 - 17

Začátky odpoledních vyučování ve šk. roce 2016/2017 jsou posunuty takto: podle rozvrhu 7. a 8. hodina: 13.00 – 14.35 (s pětiminutovou přestávkou)
týká se: 7. ročník – LDV, UVČ (úterý v liché týdny)
9. ročník – F (13:00 – 13:45) a Info (13:50 – 14:35) - středa
8. ročník – ESV (středa)
9. ročník – ESV (čtvrtek)
podle rozvrhu 8. a 9. hodina: 14.00 – 15.35 (s pětiminutovou přestávkou)
týká se: 8. ročník – Pč - vaření (úterý)  

Výuka náboženství v roce 2016 - 17

=> vyučuje s. Teresa Stronczeńska
=> výuka začíná ve středu 14. září 2016
=> vše v učebně č. 203 (5. A)
=> přihlášky u třídních učitelů
=> v rozvrhu zadáno na středu 7. vyuč. hodinu, ale žáci jsou rozděleni do dvou skupin:
1. skupina (1. – 3. třída) – 13:00 – 13:45
2. skupina (4. – 8. třída) – 13.45 – 14:30
Zájemci z 9. ročníku mají výuku na faře.
Stáhněte si a vytiskněte přihlášku!  

Žáci přijatí do 1. ročníku 2016 - 17

Kliknutím na níže uvedený odkaz se otevře seznam žáků přijatých do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2016 - 17. Žáci jsou uvedeni pod kódy, které jsou rodičům známé od zápisu.
Stáhněte si seznam!  

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Informace k postupu k podávání přihlášek na střední školy a průběhu přijímacího řízení pro všechny žáky, kteří letos vycházejí, najdete ve formátu *pdf zde.
Stáhněte si a vytiskněte!  

Informace pro rodiče žáků 5. ročníku k přihláškám na gymnázium

Pokud máte zájem, aby vaše dítě studovalo na víceletém gymnáziu, stáhněte  si formulář žádosti  o vydání přihlášky, vyplňte ho a předejte výchovné poradkyni Mgr. H. Novotné nejpozději 26. února 2016.Formulář si stáhněte na stránkách výchovné poradkyně na webu školy!ZDE!
V případě dotazů, kontaktujte  výchovnou poradkyni - telefonicky na čísle 778 485 380  nebo emailem zs.poradce@seznam.cz.
  Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na adrese:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore  

Důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,připravili jsme pro Vás, rodiče budoucích prvňáčků, souhrn informací, které se týkají zápisu do první třídy (kdy bude zápis probíhat, co k zápisu musí rodiče donést). Na informace o zápisu klikněte zde! I když "Den otevřených dveří" již proběhl, můžete se svými dětmi, našimi budoucími žáky, navštívit po předchozí dohodě s vedením školy budovu školy navštívit a prohlédnout si ji, případně nahlédnout i do výuky. Pokud se chcete dozvědět se svými dětmi o naší škole více, otevřete si nebo stáhněte náš informační leták. Informujte se!
Informační bulletin o škole

Sborník k výročí stále v prodeji

Škola vydala k 30. výročí otevření budovy sborník ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRUŠKA, PULICKÁ PŘED 30 LETY A DNES.
Sborník je celobarevný a jeho cena je 45 Kč.
Obsah:
Z historie školy
Slavnostní otevření v roce 1985 (fotografie a vzpomínky pamětníků)
30 let změn v budově školy
Ze školního života (fotografie ze současnosti)
Učitelský sbor (soupis z roku 1985/1986 a 2015/2016, vybrané fotografie - 6 ks)
Fotografie všech tříd školního roku 1985/1986 s abecedním seznamem žáků
Fotografie tříd z roku 2015 (školní rok 2014/2015 a letošní 1. A s informacemi o třídách)
Omezený počet výtisků je stále ještě k dispozici (informace u zástupkyně ředitele Petry Poulové (poulova.petra@centrum.cz). 

Co na našem webu můžete najít