Krátce - aktuálně

Exkurze na Jizeru 2017...zde více>>

Žáci tvoří krátký animovaný film...zde více>>

Besídka Setkání s Večerníčkem...zde více>>

Kroužek robotiky 2017...zde více>>

Projekt Vánoce 2016...zde více>>

Mikuláš a čerti 2016...zde více>>

Florbal dívky...zde více>>

Nabídka středních škol...zde více>>

Florbal 3. - 5. tříd...zde více>>

Soutěž T- Profi v HK...zde více>>

Akce BESIP...zde více>>

Poznáváme mozek...zde více>>

Lyžařský kurz 2016...zde více>>

Dětský karneval 2016...zde více>>

Zápis do 1. ročníku 2016...zde více>>

Úspěšný sportovec...zde více>>

Nový časopis EXPRESS 2016...zde více>>

Vánoční besídka 2015...zde více>>

Čertovský den 2015...zde více>>

Londýn 2015...zde více>>

Florbalové turnaje...zde více>>

Oslavy výročí školy...zde více>>

První září 2015...zde více>>

Akce jaro 2015...zde více>>

Lyže 2015...zde více>>

Akce školy v září až prosinci 2014...zde více>>

Akce ve druhém pololetí...zde více>>

Akce v prosinci 2013...zde více>>

Červen 2013 - Krkonošské pohádky...zde více>>

Duben 2013 - Pulický vrabec...zde více>>

Prosinec 2012 - Advent ve škole...zde více>>

Září 2012 -Noví prvňáci...zde více>>

Prosinec 2011 -Akce v listopadu a prosinci...zde více>>

Listopad 2011 -EXOT-i jsou tady...zde více>>

Září 2011 -Začátek školního roku...zde více>>

Květen 2011 -Pulický vrabec...zde více>>

Květen 2011 -Stránka školního časopisu...zde více>>

březen 2009 - přidána stránka ŠVP...zde více>>

Přidali jsme stránku o školních projektech...zde více>>

Výsledek zápisu do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2017 - 18

Ředitelství školy sděluje výsledky zápisu do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2017 - 18. Zapsaní žáci a žáci s odkladem školní docházky jsou uvedeni pod příslušnými kódy. Výsledky jsou k dispozici po rozkliknutí níže uvedeného odkazu!
Výsledek zápisu do 1. ročníku - zde.

 

Časy odpoledního vyučování 2016 - 17

Začátky odpoledních vyučování ve šk. roce 2016/2017 jsou posunuty takto: podle rozvrhu 7. a 8. hodina: 13.00 – 14.35 (s pětiminutovou přestávkou)
týká se: 7. ročník – LDV, UVČ (úterý v liché týdny)
9. ročník – F (13:00 – 13:45) a Info (13:50 – 14:35) - středa
8. ročník – ESV (středa)
9. ročník – ESV (čtvrtek)
podle rozvrhu 8. a 9. hodina: 14.00 – 15.35 (s pětiminutovou přestávkou)
týká se: 8. ročník – Pč - vaření (úterý)

Sborník k výročí stále v prodeji

Škola vydala k 30. výročí otevření budovy sborník ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRUŠKA, PULICKÁ PŘED 30 LETY A DNES.
Sborník je celobarevný a jeho cena je 45 Kč.
Obsah:
Z historie školy
Slavnostní otevření v roce 1985 (fotografie a vzpomínky pamětníků)
30 let změn v budově školy
Ze školního života (fotografie ze současnosti)
Učitelský sbor (soupis z roku 1985/1986 a 2015/2016, vybrané fotografie - 6 ks)
Fotografie všech tříd školního roku 1985/1986 s abecedním seznamem žáků
Fotografie tříd z roku 2015 (školní rok 2014/2015 a letošní 1. A s informacemi o třídách)
Omezený počet výtisků je stále ještě k dispozici (informace u zástupkyně ředitele Petry Poulové (poulova.petra@centrum.cz). 

Co na našem webu můžete najít

  • informace o akcích v průběhu školního roku
  • rozvrhy hodin dětí i učitelů
  • přehledy o třídách a třídnictví
  • informace o školní družině
  • tiskopisy žádostí a omluvenek
  • informace výchovného poradce
  • výroční a inspekční zprávy o činnosti školy
  • pomocí našich stránek můžete náhlednout i do klasifikace vašeho dítěte
  • na našich stránkách najdete i školní časopis, který vydávají žáci, jež navštěvují volitelný předmět Mediální výchova